Je možné koupit nemovitost ve Španělsku i bez trvalého bydliště v zemi. Před koupí nemovitosti však cizinci musí získat „Cizinecké identifikační číslo“ (NIE) vydané španělskými úřady. Žádost lze podat na konzulátu nebo velvyslanectví Španělska v zemi původu nebo přímo ve Španělsku.

V závislosti na zemi původu a zamýšleném využití nemovitosti mohou být vyžadovány různé typy NIE. Pokud je kupující z Evropské unie, může požádat o dva typy NIE.

Dočasné NIE

Pro ty, kteří nebudou trvale žít ve Španělsku, ale potřebují NIE k vyřízení určitých formalit, jako je koupě nemovitosti ve Španělsku. Je ideální volbou pro ty, kteří chtějí dům koupit za účelem investování a generování pravidelných příjmů. Nemá oprávnění pracovat ve Španělsku. Pro změnu dočasného NIE na trvalé je nutné si domluvit další schůzku a poskytnout další informace.

Toto NIE lze získat podáním formuláře EX-15 spolu s kopií pasu, popisem ekonomických, profesních nebo sociálních důvodů, které odůvodňují žádost, a důkazem zaplacení příslušné poplatky.

NIE pro rezidenty

Pro občany EU, kteří plánují trvale žít ve Španělsku déle než tři měsíce (tj. ti, kteří si zakládají druhý domov pro dovolenou).

V tomto případě bude vydáno „Cizinecké identifikační číslo“ (NIE) při podání formuláře EX-18 spolu s kopií pasu, podrobným vysvětlením ekonomických, profesních nebo sociálních důvodů odůvodňujících žádost a důkazem zaplacení příslušné poplatky.

NIE pro ne rezidenty

Platí pro ty, kteří nejsou občany EU nebo jsou občany EU, ale plánují zůstat ve Španělsku méně než 3 měsíce a potřebují povolení pro určité účely. Je ideální volbou pro ty, kteří chtějí dům koupit za účelem investování a generování pravidelných příjmů.

V tomto případě bude k získání „Cizineckého identifikačního čísla“ (NIE) vyžadován formulář EX-15 , spolu s kopií pasu, odůvodněním ekonomických, profesních a/nebo sociálních důvodů za žádostí a důkazem zaplacení příslušné poplatky.

TIE

Pro občany zemí ne náležejících do EU, kteří budou trvale žít ve Španělsku déle než 6 měsíců. NIE je jedinečný identifikátor přidělený cizincům ve Španělsku, zatímco TIE je fyzická karta obsahující číslo NIE a další osobní údaje. V podstatě je TIE dokumentem, který slouží jako fyzický důkaz NIE, zatímco samotné NIE je pouze číslo.

K získání „Karty cizince“ (TIE) je nutné podat formulář EX-17 , spolu s aktuální barevnou fotografií, kopií pasu a důkazem zaplacení příslu

¿Jak dlouho trvá získání vašeho NIE?

Obecně platí, že váš NIE bývá vydán ve stejný den, kdy podáte žádost, ale doba, kterou trvá získání schůzky, se může lišit. Jako přibližný odhad bývá proces obvykle dokončen za přibližně jeden týden pro občany mimo EU, zatímco pro občany EU závisí na dostupnosti a poptávce v době žádosti o schůzku. Mějte na paměti, že tyto odhady nejsou konečné a skutečný čas zpracování se může lišit v závislosti na různých faktorech.

Promluvme si o vašem projektu!

Kontaktujte nás nebo navštivte náš ateliér v Alicante, a udělejte první krok ke splnění vašich snů.

Oznámení o odpovědnosti: Informace poskytnutá v tomto blogu slouží pouze k informačním účelům a neconstituuje právní rady. Nejsme odpovědni za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout v důsledku používání této informace. Doporučuje se hledat profesionální radu pro konkrétní potřeby.

Zahájit chat.
1
Ahoj, jak vám můžeme pomoci?
Zaručujeme zodpovědné používání vašich kontaktních údajů a dodržování zákonů o ochraně soukromí. Podívejte se na naši zásadu ochrany osobních údajů pro více informací.